0888385424 Иван Иванов – лице за контакт.

Бригадата работи на територията на цялата страна.